Velkommen til min blog

Her kan du læse artikler, lytte til foredrag og finde information om mine bøger om Martinus. I shoppen kan du downloade nogle gratis eksempler af foredrag på CD eller købe nogle af mine bøger.

Den intuitive Martinus som verdenslærer og verdensfornyer

Martinus som verdenslærer og verdensfornyer er hovedtemaet i hele min bog "Martinus og den ny verdensmoral", der blev genudgivet den 5. april 2016 i ny og opdateret udgave på forlaget Scientia Intuitiva - www.scientia-intuitiva.dk - der har en webshop på adressen www.martinusshop.dk. http://www.oletherkelsen.dk/dansk81.mp3 Den danske åndsforsker Martinus (1890-1981) formidler principperne for en ny verdensmoral, der danner grundlag for [...]

An indispensable Study – Spiritual Science

An indispensable study – Martinus spiritual science Ole Therkelsen, Copenhagen, Denmark.   15.1   The principle of world redemption and the new world morality The basis of the new world morality, according to Martinus, will be an Intellectualised Christianity or Christianity made scientific. Early Christianity was indeed a world religion, but when the analysis of eternity comes [...]

Det hemmelige tegn i Martinus’ brev til Krisnamurti i 1924

Det hemmelige tegn i Martinus' brev til Krisnamurti i 1924 af Ole Therkelsen Med udgivelsen i 2015 af Det Evige Verdensbillede, bog 6, med symbolerne nr. 78–100, har Martinus Institut udgivet alle Martinus’ symboler. For fuldstændighedens skyld offentliggøres herved det symbolske tegn, som Martinus anvendte i sit brev til Krishnamurti den 04.12.1924. På Martinus’ mindedag [...]

Det hemliga tecknet i Martinus’ brev till Krishnamurti 1924

Det hemliga tecknet i Martinus brev till Krishnamurti 1924 av Ole Therkelsen Med utgivningen år 2015 av Den eviga världsbilden, del 6, med symbolerna nr 78–100, har alla Martinus symboler getts ut. För att vara så fullständig som möjligt, offentliggörs härmed det symboliska tecken som Martinus använde i sitt brev till Krishnamurti år 1924. På [...]

Menneskets seksuelle forvandling

Menneskets seksuelle forvandling Foredrag på 48 min af Ole Therkelsen i Højbjerg, Aarhus den 12.11.2006 DET  TREDJE  KØN Menneskets bevidsthed og seksuelle struktur er under en meget stor forvandling i disse århundreder. Det har Martinus beskrevet på over 500 sider i hele Livets Bog 5, bogen To slags kærlighed og Det Evige Verdensbillede 3, symbol [...]

Martinus, Darwin og intelligent design

En ny revideret version, 2. udgave, af bogen "Martinus, Darwin og intelligent design - En ny evolutionsteori" af Ole Therkelsen er blevet udgivet på det danske forlag www.scientia-intuitiva.dk med webshop www.martinusshop.dk. Bogen kan også købes hos mig ved mine foredrag og kurser, venlig hilsen OleT Martinus, Darwin og intelligent design - en ny evolutionsteori. [...]

Martinus og den teosofiske meditationsbog af Hermann Rudolph (1865-1946)

Martinus og den teosofiske meditationsbog af Hermann Rudolph (1865-1946) Læs eller download denne Martinus' katalysatorbog, der katalyserede og udløste den proces, hvor Martinus fik sin store bevidsthedsudvidelse - kosmisk bevidsthed. hermann-rudolph-meditation-en-teosofisk-andagtsbog-med-anvisning-til-meditation-www-oletherkelsen-info Den tyske teosof og lærer Hermann Rudolph udgav i 1912 en bog med titlen: "Meditationen. Ein theosophisches Andachtsbuch nebst Anleitung zur Meditation" på "Verlag [...]

Det Tredje Testamentes opgave

Hvilken opgave har Martinus samlede værk "Det Tredje Testamente"? Det spørgsmål forsøger jeg at besvare i et foredrag på 56 min i Martinus Center Klint, den 3. juli 2000. Renovereret og hvidmalet foredragssal i Martinus Center Klint, maj 2003. Emnet om "Det Tredje Testamentes opgave" har behandlet mere udførligt i 13. kapitel i [...]

Foredraget “Vi har alle samme værdi” i Martinus Center Klint af Ole Therkelsen 8. juli 2014

Foredraget "Vi har alle samme værdi" er  afholdt af Ole Therkelsen i Martinus Center Klint, den 08.07.1914. Der var en, der skrev at hun ikke kunne forstå, hvordan jeg kunne holde sådan et foredrag om, at vi alle har samme værdi, når jeg var så selvglad, selvfed og bedre vidende. Så tænkte jeg straks: "Det [...]

Harmoni og livslyst – mit første foredrag 1980 og 1982

Lyt til mit første foredrag (1980 og 1982) på iTunes podcast eller som foredrag nr. 119 på www.oletherkelsen.dk. I Martinus' levetid, juli 1980, havde jeg mit første foredrag i den store sal i Martinus Center Klint, et såkaldt prøveforedrag. Det havde titlen "Retfærdighed og skæbne", og det gik sådan, at jeg blev bedt om at [...]