Velkommen til min blog

Her kan du læse artikler, lytte til foredrag og finde information om mine bøger om Martinus. I shoppen kan du downloade nogle gratis eksempler af foredrag på CD eller købe nogle af mine bøger.

Menneskets seksuelle forvandling

Menneskets seksuelle forvandling Foredrag på 48 min af Ole Therkelsen i Højbjerg, Aarhus den 12.11.2006 DET  TREDJE  KØN Menneskets bevidsthed og seksuelle struktur er under en meget stor forvandling i disse århundreder. Det har Martinus beskrevet på over 500 sider i hele Livets Bog 5, bogen To slags kærlighed og Det Evige Verdensbillede 3, symbol [...]

Martinus, Darwin og intelligent design

En ny revideret version, 2. udgave, af bogen "Martinus, Darwin og intelligent design - En ny evolutionsteori" af Ole Therkelsen er blevet udgivet på det danske forlag www.scientia-intuitiva.dk med webshop www.martinusshop.dk. Bogen kan også købes hos mig ved mine foredrag og kurser, venlig hilsen OleT Martinus, Darwin og intelligent design - en ny evolutionsteori. [...]

Martinus og den teosofiske meditationsbog af Hermann Rudolph (1865-1946)

Martinus og den teosofiske meditationsbog af Hermann Rudolph (1865-1946) Den tyske teosof og lærer Hermann Rudolph udgav i 1912 en bog med titlen: "Meditationen. Ein theosophisches Andachtsbuch nebst Anleitung zur Meditation" på "Verlag der theosophischen Kultur", Leipzig, 1912. Hermann Rudolph (1865-1946). Tysk teosof og lærer er forfatter til "Meditation. En teosofisk andagtsbog med anvisning [...]

Det Tredje Testamentes opgave

Hvilken opgave har Martinus samlede værk "Det Tredje Testamente"? Det spørgsmål forsøger jeg at besvare i et foredrag på 56 min i Martinus Center Klint, den 3. juli 2000. Renovereret og hvidmalet foredragssal i Martinus Center Klint, maj 2003. Emnet om "Det Tredje Testamentes opgave" har behandlet mere udførligt i 13. kapitel i [...]

Foredraget “Vi har alle samme værdi” i Martinus Center Klint af Ole Therkelsen 8. juli 2014

Foredraget "Vi har alle samme værdi" er  afholdt af Ole Therkelsen i Martinus Center Klint, den 08.07.1914. Der var en, der skrev at hun ikke kunne forstå, hvordan jeg kunne holde sådan et foredrag om, at vi alle har samme værdi, når jeg var så selvglad, selvfed og bedre vidende. Så tænkte jeg straks: "Det [...]

Harmoni og livslyst – mit første foredrag 1980 og 1982

Lyt til mit første foredrag (1980 og 1982) på iTunes podcast eller som foredrag nr. 119 på www.oletherkelsen.dk. I Martinus' levetid, juli 1980, havde jeg mit første foredrag i den store sal i Martinus Center Klint, et såkaldt prøveforedrag. Det havde titlen "Retfærdighed og skæbne", og det gik sådan, at jeg blev bedt om at [...]

Mysteriet løst ! – Bogen der fik Martinus til at meditere på Gud

MYSTERIET LØST ! Hvilken teosofisk bog fik Martinus til at meditere på Gud i påsken 1921, da han fik kosmisk bevidsthed? Hverken Lars Nibelvang eller Martinus selv kunne rigtig huske, hvilken bog Martinus lånte af Nibelvang i februar 1921. Og lige siden da har det været et MYSTERIUM, hvilken teosofisk bog det var, der foranledigede Martinus til at meditere på Gud. (Se Kosmos nr. 3, 2011). Den tyske teosof og lærer Hermann Rudolph (1865-1946) er forfatter til bogen “Meditationen. Ein theosophisches Andachtsbuch nebst Anleitung zur Meditation”. Udgivet på Verlag der theosophischen Kultur, Leipzig, 1912. Den danske autoriserede oversættelse ”Meditation. En teosofisk andagtsbog med anvisning til meditation” er lavet af teosoffen Werner Blædel og udgivet i København af J.S. Jensens forlag i 1913. Denne lille bog på 97 sider er den bog, der foranledigede Martinus til at meditere på Gud i marts 1921 i sit lille værelse på Jagtvej 52A, DK-2200 København N. ”MEDITATION. EN TEOSOFISK ANDAGTSBOG MED ANVISNING TIL MEDITATION” oversat til dansk af Werner Blædel, J.S. Jensens forlag i 1913. www.bibliotek.dk. Forfatter Hermann Rudolph, Verlag der theosophischen Kultur, Leipzig, 1912. Meditationen. Ein theosophisches Andachtsbuch nebst Anleitung zur Meditation   I 1921 arbejdede Martinus som kontorist i mejeriet Enigheden, hvor han hørte om en ny interessant bog med åndelige emner, som en ældre kontorist Ove Hubert, havde læst. Da Martinus havde sikret sig, at de nye åndelige retninger også havde noget med bøn at gøre, blev han interesseret i at låne bogen, og en dag i februar 1921 blev han inviteret hjem til bogens ejer Lars Nibelvang (1879-1948). Igennem de næste syv år blev Lasse Martinus’ daglige samtalepartner og ven. (Martinus som vi husker ham, Zinglersens Forlag 1989). Ved deres første møde siger Nibelvang til Martinus: “Det eneste råd, jeg mener at kunne forsvare at give Dem med på vejen, er den sidste store lærer Bhagavan Ramakrishnas ord: Fæst din tanke fast på Gud, og alt skal blive vel med dig!” – Inden han forlod mig, lånte jeg ham et par små bøger med hjem; jeg tror det var Bhagavad Gita og Ved Mesterens Fødder. Og så gav jeg ham anvisning på de mest elementære regler for meditation; fordi jeg følte, at jeg stod over for en meget fremskreden personlighed, som muligt i en nær fremtid vilde opnå alt, hvad jeg forgæves havde søgt i en lang årrække. (Lars Nibelvang, dagbog, 1925). Forside til bogen “MEDITATION. En teosofisk andagtsbog med anvisning til meditation” af den tyske teosof og lærer Hermann Rudolph (1865-1946).   Martinus fortæller selv, at han ikke fik læst bogen til ende, og at det eneste, han huskede af den smule, han fik læst, var dette, at bogen foranledigede ham til at meditere på Gud. Da Martinus nogle år senere begyndte skrive sine bøger, kunne han hverken huske bogens titel eller forfatter. Da Nibelvang og Martinus ikke rigtigt kunne huske, hvilken bog det var, der havde foranlediget Martinus til at meditere på Gud, har det lige siden været lidt af et mysterium. Før 1921 findes der meget få teosofiske bøger på dansk med anvisninger på, hvordan man mediterer på Gud. Selv mener jeg nu, at løsningen på mysteriet er den danske oversættelse af den tyske bog, Meditationen. Ein theosophisches Andachtsbuch nebst Anleitung zur Meditation, skrevet af Hermann Rudolph (1865-1946) og udgivet på Verlag der theosophischen Kultur, Leipzig, 1912. Den autoriserede oversættelse, Meditation. En teosofisk andagtsbog med anvisning til meditation, er er lavet af teosoffen Werner Blædel og udgivet af J.S. Jensens forlag i 1913. (Se www.bibliotek.dk og denne bogs stk. 2.19). Lige efter den store bevidsthedsudvidelse var Martinus af psykiske årsager helt forhindret i at læse bøger. Han mente ligefrem, at åndelige kræfter forhindrede ham i at læse bøger, fordi hans kommende livsværk ikke skulle være influeret af andres meninger og opfattelser. Martinus skulle være et levende bevis på, at man kan komme til den højeste viden igennem sig selv. GUDDOMMEN (Parabrahm). Kapitel 1. i Hermann Rudolph’s bog “Meditation. En teosfisk andagtsbog med anvisning til Meditation. OT. […]

Intuition og indvielse – Martinus Center Klint 2014

INDVIELSE - foredrag på 60 min. af Ole Therkelsen.
Fredag den 4. juli 2014 i Martinus Center Klint.

Foredraget "Indvielse" er det sjette og sidste foredrag i kursusugen med Temaet "At møde sig selv. Kend dig selv og du kender hele verden".

Citat fra program for 1. Sommeruge i Martinus Center, Klint
AT MØDE SIG SELV
"Kend dig selv" og [...]

Spørgetime om spøgelser og rejsen gennem dødsriget

Spørgetime med Ole Therkelsen i Martinus Center, Klint, torsdag 3. juli 2014 Om blandt andet SPØGELSER og REJSEN GENNEM DØDSRIGET. Døden er en ven, og ethvert menneske dør på det mest kærlige tidspunkt. Den første sfære efter døden består af menneskets egne forestillinger f.eks. om himmel og helvede. Kontakt til afdøde og skytsengle. Livet i [...]