SVENSKA FÖREDRAG

Välkommen til föredrag om Martinus Kosmologi af Ole Therkelsen

Vetenskapen har visat att förändringar i den fysiska materien är lagbundna. Författaren Martinus (1890-1981) visar att det också finns lagar för tänkandet. Kunskapen om dessa psykiska naturlagar kommer att göra det möjligt för de jordiska manniskorna att kontrollera sin mentalitet och så småningom skapa ett kärlekens världsrike på jorden. Martinus verks huvudtitel är “Tredje Testamentet”.

Audio-föredrag

Föredrag 28.02.2009 – Malmö
# 17 – Kan evigheten förstås? – 57:33

Föredrag 29.11.2008 – Malmö
# 16 – Förälskelse – 50:45

Föredrag 02.11.2008 – Stockholm
# 15 – Martinus syn på Jesus – 52:59

Föredrag 29.03.2008 – Jönköping
# 14 – Frågestund till Sakens historie – 59:25

Föredrag 29.03.2008 – Jönköping
# 13 – Instituttets historie – 61:45

Föredrag 29.03.2008 – Jönköping
# 12 – Oles bok om Martinus och Darwin – 56:25

Föredrag 24.03.2007 – 
Martinus Center, Stockholm
# 11 – Martinus som världslärare – 78:29

Föredrag 22.03.2007 – Karlstad
# 10 – Sömn, drömmar och döden – 78:55

Föredrag 1.12.2006 – Malmö
# 9 – Martinus, Darwin och intelligent design – 64:25

Föredrag 3.12.2005 – Malmö
# 8 – Min vilja – Guds vilja – 54:25

Föredrag fra den 26.02.2005 – Helsingborg
# 7 – Bönen som vetenskap – 42:15

Föredrag 29.1.2005 – Malmö
# 6 – Kärlek till vårt inre universum – 62:00
# 6 – Frågor & svar – 45:45

Föredrag 13.11.2004 – Malmö

# 5 – Förälskelse, vänskap och kärlek – 61:00
# 5 – Frågor & svar – 49:00

Föredrag 31.10.2004 – Hälsans Hus, Stockholm
# 4 – Världssituationen och jordklotsväsendet – 63:00
# 4 – Frågor & svar – 35:45

Föredrag 30.10.2004 – M.F.F. Stockholm
# 3 – Livslust och onaturlig tröthed – 59:30

Föredrag 29.10.2004 – Borlänge 
# 2 – Intuition och kosmisk metvetande – 62:00
# 2 – Frågor & svar – 26:00

Föredrag 28.10.2004 – Karlstad
# 1 – Tankens kraft – 58:00
# 1 – Frågor & svar – 44:00